Citation: Liang Zhong ZHAO,  Jin Biao ZHANG,  Wei Hua WANG,  Shi Hong LIU,  Dao Ben ZHU,  Bo YIN,  Jin Wei LI,  Zhong Xian ZHAO. ELECTRODEPOSITION OP Ba-K-Bi-O AND Ba-K-M-Bi-O (M=Rb, Pb AND La) SINGLE CRYSTALS[J]. Chinese Chemical Letters, ;1994, 5(7): 619-622. shu

ELECTRODEPOSITION OP Ba-K-Bi-O AND Ba-K-M-Bi-O (M=Rb, Pb AND La) SINGLE CRYSTALS

 • Received Date: 1 September 1994

Metrics
 • PDF Downloads(0)
 • Abstract views(232)
 • HTML views(0)

通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索
Address:Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China Tel: +86-010-82449177-888
Powered By info@rhhz.net

/

DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
Return