Citation: Yan REN,  Xiao Qiang YU,  Dong WANG,  Guang Yong ZHOU,  Zhi Qiang LIU,  Yu Fang ZHOU,  Xian ZHAO,  Zong Shu SHAO,  Ji Yang WANG,  Min Hua JIANG. Two-photon Up-conversion Luminescent Properties of HMASPS and HEASPS in Three Different Polymer Matrices[J]. Chinese Chemical Letters, ;2002, 13(5): 452-455. shu

Two-photon Up-conversion Luminescent Properties of HMASPS and HEASPS in Three Different Polymer Matrices

 • Received Date: 25 June 2001

Metrics
 • PDF Downloads(1)
 • Abstract views(198)
 • HTML views(5)

通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索
Address:Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China Tel: +86-010-82449177-888
Powered By info@rhhz.net

/

DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
Return